nl

Brusselse werkgroep voor boekhouding

De oprichting van een Brusselse werkgroep voor boekhouding om de toepassing van de boekhoudnormen te waarborgen werd op 24 april 2014 goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Deze gewestelijke werkgroep werd opgericht om de nadelen te verhelpen van de ontstentenis van de Commissie voor de openbare Comptabiliteit.

De werkgroep wordt geleid door de Gewestelijke Boekhouder en heeft de volgende opdrachten:

  • de boekhoudnormen bekendmaken, promoten en doen toepassen binnen de gewestelijke entiteit (OOBBC, KB "boekhoudplan", omzendbrief nr. 2, verzoeken van Eurostat, enz.);
  • fungeren als een uitwisselingsplatform voor kennis en competenties inzake boekhouding;
  • de normen van het boekhoudplan aanpassen, er de toepassingsmodaliteiten van formuleren en de bijzondere waarderingsregels uitwerken op een gemeenschappelijke basis;
  • de door de werkgroep geformuleerde normen meedelen aan de Commissie voor de openbare Comptabiliteit en ze er promoten;
  • zorgen voor de uitvoering van de beslissingen en adviezen van de Commissie voor de openbare Comptabiliteit die zijn goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie Financiën en Begroting.