nl

Begrotingstabel ontvangsten

Horizontale structuur = rijen

De ontvangsten zijn gerangschikt per basisallocatie in oplopende volgorde van nummering.

Bij elke basisallocatie hoort een verantwoording m.b.t. de geraamde bedragen.

Er worden totalen gemaakt: per activiteit, per programma, per opdracht en economische code.

Verticale structuur = kolommen

Een begrotingstabel bevat 7 tot 9 kolommen, naargelang van de begrotingsronde.

Kolom 1 = Basisallocatie

De afkortingen: O. P. A. VN. EC. staan voor de structuur van een basisallocatie.

 • O. = opdracht
 • P. = programma
 • A. = activiteit
 • VN. = volgnummer
 • EC. = economische code
Kolom 2 = FC = functionele code

De functionele code verwijst naar de internationale classificatie van overheidsfuncties.

Kolom 3 = leeg

(bij uitgaven dient deze voor de codes FSF en OSO) (zie begrotingstabel uitgaven)

Kolom 4 = BFB = organiek begrotingsfonds

Het organiek begrotingsfonds is een fonds waarin bij ordonnantie welbepaalde ontvangsten aan welbepaalde uitgaven worden toegewezen.

Kolom 5 = KS = kredietsoort

Bij ontvangsten = vastgestelde rechten: code DR (of DRF ingeval van een begrotingsfonds)

Kolommen 6 tot 9
 • bevatten de geraamde bedragen (in 1000 EUR)
 • 0-kredieten worden weergegeven met “-“
 • hebben een verschillende indeling naargelang de begrotingsronde

Initiële begrotingen  bevatten enkel de kolommen 6 en 7:

 • Initiële begroting jaar x - 1
 • Initiële begroting jaar x

Aangepaste begrotingen bevatten kolommen 6 tot 9:

 • Kolom 6: Initiële begroting jaar x
 • Kolom 7: leeg (bij uitgaven dient dit voor wijzigingen in begroting jaar x) (zie begrotingstabel uitgaven)
 • Kolom 8: Aanpassing van de begroting jaar x
 • Kolom 9: Aangepaste begroting jaar x

-> Kolom 6 + 7 + 8 = kolom 9