nl

Begroting 2016

Algemene toelichting bij de begroting

De algemene toelichting bij de begroting, die de link legt tussen de twee volgende documenten. Ze bevat de saldi die resulteren uit de begrotingsverrichtingen en detailleert de beleidslijn van de Regering voor een bepaald jaar.

Maken ook deel uit van de algemene toelichting: de beleidsbrieven (deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4).

Middelenbegroting

De ordonnantie houdende de Middelenbegroting voor de ontvangsten voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Algemene uitgavenbegroting

De ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting voor de uitgaven , "de mantel" en tabellen inbegrepen, voorzien voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (deel 1deel 2, deel 3).

Maken ook deel uit van de begroting:

Jaarverslag over de beheerscontrole van de autonome bestuursinstellingen van 1e categorie (deel 1deel 2, deel 3).

Jaarverslag over de beheerscontrole van de autonome bestuursinstellingen van 2e categorie (deel 1, deel 2, deel 3).