nl

Verneem de laatste rating door Standard & Poor's

In het recentste verslag van juni 2020 worden negatieve vooruitzichten geformuleerd voor het Gewest. Dit staat gelijk met nadere opvolging. De verklaring hiervoor schuilt in de verwachte weerslag van de COVID-19-crisis op de begroting 2020 en de onder de verwachtingen liggende begrotingsresultaten 2019.

Ook tijdens de financiële crisis van 2008 werden de vooruitzichten voor het BHG gewijzigd van stabiel naar negatief. Dankzij een strak begrotingsbeleid en een hoogstaand financieel beheer kon het Gewest in april 2014 weer aanknopen met stabiele vooruitzichten.

Op te merken valt dat het financiële beheer en de toegang tot financiering de sterkste punten van het Gewest blijven en zo bijdragen tot het behoud van de historische AA-rating.

S&P beschrijft het als “a very good access to capital markets as well as an extremely proactive and efficient debt and liquidity management".

Het agentschap wijst op de uitstekende anticiperende dekking van de behoeften 2020 (met inbegrip van de consolidaties naar aanleiding van de COVID-19-crisis ─ waarin begin juni al voorzien was ─ en het zeer doordachte gebruik van de kredietlijn.

De volgende review van S&P is gepland voor eind september 2020.

 

 

Meer weten