nl

Opdrachten

Brussel Financiën en Begroting staat in voor alle opdrachten in verband met de gewestelijke begroting, boekhouding en financiën met inbegrip van het organiseren van de controle:

  • de minister van Financiën en Begroting en de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bijstaan voor het uitwerken en uitvoeren van de beleidskeuzes op financieel en begrotingsvlak;
  • de begroting van de gewestelijke entiteit beheren en controleren (opstellen, uitvoeren en opvolgen);
  • de boekhouding beheren en de rekeningen van de gewestelijke entiteit consolideren;
  • de gewestelijke thesaurie beheren;
  • de gewestelijke schuld beheren: de rechtstreekse schuld en de gewaarborgde schuld beheren, de thesaurieën van de autonome bestuursinstellingen (ABI’s) centraliseren;
  • de financiële geschillen beheren en meewerken aan het opstellen en aanpassen van wet- en regelgevende teksten;
  • de begrotingscontrole verrichten, alsook de boekhoudkundige, de financiële, de beheerscontrole, de controle van de vastleggingen en vereffeningen en de controle van goed financieel beheer;
  • expertise inzake begroting, boekhouding, financiën en controle ter beschikking stellen van de partners en de interne en externe klanten.