nl

Het waarborgen van de noodzakelijke financiering van de uitzonderlijke steunmaatregelen van de regering in het kader van de COVID-19-crisis

Om vooraf te kunnen voorzien in de financieringsbehoeften van het Gewest voor 2020, heeft het Front Office van het Agentschap van de Schuld in 2019 twee nieuwe consolidatiestrategieën gevoerd. De eerste strategie betreft voorfinanciering van het volgende jaar, terwijl de tweede, meer geavanceerde strategie bestaat in het aangaan van verrichtingen die in een toekomstig jaar beginnen (forward).
Via deze twee strategieën kon er respectievelijk 414 miljoen euro en 95 miljoen euro worden geworven om de basisbehoeften van 2020 te dekken.
Samen met het resultaat van de sinds het begin van 2020 afgesloten verrichtingen is er zo voldoende liquiditeit beschikbaar voor de door de Regering genomen uitzonderlijke steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis.