nl

Een begrijpelijke, transparante en toegankelijke begroting

Voor de meeste mensen is een begroting een abstract begrip. Het is voor velen een kluwen aan inkomsten, uitgaven, tabellen en ondoordringbare cijfergegevens. Maar tegelijk is de begroting wel bijzonder belangrijk voor de samenleving. Het weerspiegelt namelijk de prioriteiten van de regering en deze kunnen een impact hebben op allerlei domeinen, gaande van mobiliteit tot cultuur. 

Daarom heeft Brussel Financiën en Begroting met het project “de begroting voor iedereen”, de website budget.brussels gelanceerd, om open en duidelijk te communiceren over de financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de burger toe en de begroting toegankelijker maken voor het brede publiek. 

De inkomsten en uitgaven zijn te bekijken via duidelijke categorieën en worden uitgelegd in klare taal. Brusselaars en andere geïnteresseerde burgers kunnen zo op een interactieve manier de prioriteiten en politieke beslissingen van de Brusselse overheid bekijken, van mobiliteit tot gezondheid. 

Ook is ervoor gekozen om de Gemeenschapscommissies bij het project te betrekken. Voor veel burgers is het niet altijd duidelijk welke Brusselse overheid nu precies investeert in huisvesting, kinderbijslag of cultuur. Daarom zijn de begrotingen van het Gewest, de GGC, de COCOF en de VGC samengevoegd in één overkoepelende begroting. 

Om de miljoenenbedragen te concretiseren, worden aan verschillende categorieën projecten gekoppeld. Zo kan de burger zien hoeveel er bijvoorbeeld wordt besteed aan baggerwerken in de haven of buurtsportinfrastructuur. Bovendien bevat de website een quiz waarin iedereen zelf een inschatting kan maken van de kostprijs om een kilometer fietspad te markeren of een verkeersbord te plaatsen.

Ontdek de website: https://budget.brussels/nl