nl

Directie Financiële Controle en goed financieel Beheer

De Directie Financiële Controle en goed financieel Beheer is belast met de volgende opdrachten:

In het kader van de programma's voor territoriale samenwerking, is de verantwoordelijke van de directie ook lid van de Europese Groep van Auditoren voor de audit van de projecten die gefinancierd worden door de programma's INTERREG, URBACT, INTERACT en ESPON.

 

Organigram van de Directie Financiële Controle en goed financieel Beheer