nl

Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole

De dienst beheert en controleert de begroting van de gewestelijke entiteit in dienst van de Regering en de minister van Begroting

  • Hij organiseert, voor de gewestelijke entiteit, de opmaak van de (initiële en aangepaste) begroting en de begrotingswijzigingen (herverdelingen en overschrijdingen van kredieten);
  • Hij organiseert, in het kader van de begrotingscontrole en de beheerscontrole, de periodieke monitoring van de begrotingsuitvoering en van de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de gewestelijke entiteit;
  • Hij verschaft expertise en advies ten behoeve van de interne en externe partners;
  • Hij onderhoudt een netwerk van correspondenten inzake begroting en beheerscontrole bij de besturen van de GOB en de gewestelijke instellingen.

De Dienst bestaat uit de Directie Begroting, de Cel Begrotingscontrole en de Cel Beheerscontrole.

 Organigram van de Dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole