nl

Vastleggingen, vereffeningen en controle

In de praktijk bestaat een uitgave die het gewest verricht uit vier fasen: de vastlegging, de vereffening, de ordonnancering en de betaling.
Een belangrijke actor in deze procedure is de cel Controle van de vastleggingen en vereffeningen (CVV).

Naast de Gewestelijke Overheidsdiensten omvat het werkingsgebied van de CVV autonome bestuursintellingen (ABI’s) die ervoor gekozen hebben hun controle te delegeren aan Brussel Financiën en Begroting. Momenteel vervult de CVV deze controle bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Urban.Brussels, Talent.Brussels en 10 ABI's, namelijk:

  • Visit.Brussels;
  • Perspective.Brussels;
  • Brussel Preventie & Veiligheid;
  • DBDMH;
  • Innoviris.Brussels;
  • Hub.Brussels;
  • Parking.Brussels;
  • BRUGEL;
  • BGHGT (Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën);
  • Net Brussel

 


Een vastlegging maken

Een vereffening maken

De Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

Het visum van de Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

Een vastleggings- en vereffeningsdossier samenstellen