nl

De geconsolideerde rekening van het gewest opmaken