nl

De Cel Eerstelijnscontrole van de Territoriale Samenwerkingsprogramma’s (ETSP)

De Cel Eerstelijnscontrole van de Territoriale Samenwerkingsprogramma’s (ETSP) oefent eeneerstelijnscontrole uit op de subsidies die worden toegekend aan projectleiders in het kader van programma's voor territoriale samenwerking zoals Interreg ENO, Interreg Europe en Urbact. 
De cel voert haar subsidiecontroles uit op basis van documenten en eventueel ter plaatse, en dit in overeenstemming met de regionale, nationale en Europese regelgeving. Ze stelt een auditverslag op en factureert haar auditdiensten aan de begunstigden van de subsidie.