nl

Op 21 maart 2013 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de nota over het Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging en de dematerialisatie van de aan de Belgische overheden gerichte facturen goedgekeurd, met als doel het gebruik van elektronische facturatie binnen de administratie te bevorderen.

Het btw-wetboek werd in die zin gewijzigd en voortaan zijn een papieren en een elektronische factuur gelijkgesteld. Zo is er geen elektronische handtekening vereist op een elektronische factuur.

  

De Europese Commissie wil dat tegen 2020 het gebruik van het elektronisch factureren wijder verspreid raakt in Europa, een doelstelling waar ook de Belgische overheid achter staat.

Een massale overstap van papieren naar elektronische facturatie binnen de EU zou immers aanzienlijke besparingen opleveren die geraamd worden op ongeveer 240 miljard euro in zes jaar tijd.

In België zou om en bij de 3,5 miljard euro per jaar bespaard kunnen worden als alle facturen via elektronische weg verstuurd en verwerkt zouden worden.

Het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 heeft als tussentijdse doelstelling vooropgesteld dat tegen het einde van de legislatuur 25% van alle facturatiestromen langs elektronische weg beheerd moeten worden.
Het evaluatieveslag van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging in verband met deze maatregel toont de berekening aan van de besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2016: de kaap van 1 miljard euro besparing aan administratieve lasten werd door het gebruik van elektronisch facturen overschreden.

Het Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging voor de periode 2015-2020 voorziet de elektronische facturatie tegen 2020 verplicht maken binnen de GOB.