nl

CEL SUPPORT SAP-PLATFORM (CSU)

De CSU-cel van het SAP-platform heeft als taak:

 • De analyse maken voor een nieuwe organisatie over de haalbaarheid om in te stappen in het regionale SAP-platform, waarbij ook het IT-gedeelte in overweging genomen wordt.
 • Het op de voet volgen en het geven van zakelijk advies tijdens het aansluitingsproject door middel van workshops, blauwdrukken en andere documenten die essentieel zijn voor een goed beheer van het project.
 • Het begeleiden van de organisatie in goede omstandigheden tijdens de SAP start-up (met een effectieve aanwezigheid in het veld)
 • Het geven van een boekhoudkundige begeleiding (met opdrachten die draaien om de volgende punten) :
  • Balansopvolging, gedetailleerde analyses van bepaalde balansposten, jaarvergelijkingen, het maken van prognoses,... op basis van de daartoe opgestelde checklist.
  • Het uitvoeren van diverse reconciliaties (payroll, cash, budgetuitvoering, enz.).
  • Hulp bij het opstellen van een cash flow-plan
  • Boekhoudkundige hulp in de breedste zin van het woord
  • Assistentie bij de voorbereiding van bepaalde specifieke dossiers (externe AUDIT, Rekenhof,...)
  • Opleiding in specifieke regionale procedures op zowel boekhoudkundig als budgettair vlak
  • Hulp bij het gebruik van de SAP-boekhoudingstool
 • Het ondersteunen van de ABI’s bij de afsluiting van de jaarrekeningen.
 • Het verstrekken van informatie aan alle ABI’s over de geldende wettelijke voorschriften en dit op een uniforme wijze (met name via de gebruikersgroep).