nl

BRU-BUDGET is de naam die werd gegeven aan de geïntegreerde begrotingssoftware voor de gewestelijke entiteit (met andere woorden de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de gewestelijke instellingen die opgenomen zijn in de consolidatieperimeter volgens de ESR-norm).

Deze toepassing biedt volgende mogelijkheden:

- de begrotingsposten (basisallocaties genoemd) en de corresponderende gegevens van de GOB en de instellingen die deel uitmaken van de ESR-consolidatieperimeter beheren;

- begrotingssimulaties maken en valideren;

- individuele ontwerpen van initiële en aangepaste begrotingen (tabellen) opmaken voor de GOB en de instellingen die deel uitmaken van de ESR-consolidatieperimeter;

- individuele begrotingswijzigingen (bijvoorbeeld herverdelingen en overschrijdingen van kredieten) opmaken voor de GOB en de instellingen die behoren tot de ESR-consolidatieperimeter;

- de rapportering naar de Algemene Gegevensbank, het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en de EU vergemakkelijken;

- verschillende soorten verslagen genereren over de begroting en de uitvoering ervan;

- diverse saldo's berekenen (begrotingssaldo, netto te financieren saldo en financieringssaldo);

- meerjarentabellen van vastleggingen en vereffeningen genereren.

De Dienst Begroting was een voorloper in dit domein. Zij waren de eerste om een toepassing te ontwikkelen die alle processen van een begroting omvat. Deze vernieuwende toepassing BRU-BUDGET trok sterk de aandacht van de federale overheid en andere gefedereerde entiteiten, die momenteel via een overeenkomst ook hiervan gebruik kunnen maken.