nl

De administratieve en begrotingscontrole

De administratieve en begrotingscontrole is een geheel van regels en procedures die de regering zichzelf en elk van haar leden oplegt bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting om te vermijden dat budgettaire onregelmatigheden worden begaan (controle op de wettelijkheid) en om de openbare financiën in het algemeen te beheersen (controle op de conformiteit met het begrotingsbeleid, namelijk een controle op de doelmatige en doeltreffende aanwending van de beschikbare middelen).

De administratieve en begrotingscontrole wordt geregeld door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, evenals de begrotingsopmaak.