nl

Agentschap van de Schuld

Het gewestelijke Agentschap van de Schuld is een financiële dienst die ten dienste staat van de gewestelijke entiteit en de gewestelijke Regering. Het is verantwoordelijk voor het financiële beheer van de rechtstreekse schuld van de GOB en het beheer van de door het Gewest gegarandeerde schulden. Het agentschap werd in 2014 binnen Brussel Financiën en Begroting opgericht en omvat een Front Office, een Middle Office en een Back Office. Dit weerspiegelt de strikte scheiding van de werkzaamheden, vergelijkbaar met de bancaire omgeving.

 

De opdrachten uitgevoerd door het Agentschap van de Schuld zijn divers:

 

  • Optimaliseren van het financiële beheer van de rechtstreekse schuld in een nieuwe context die wordt gekenmerkt door het einde van de financiële crisis en een duurzame terugkeer naar evenwicht;
  • Invoeren en daarna consolideren van het nieuwe dynamische beheersysteem van de waarborgen en versterken van de monitoring door het Gewest;
  • Ondersteunen van de paragewestelijke entiteiten in de zoektocht naar financieringen, deelnemen aan de promotie op de financiële markten en invoeren van nieuwe financieringstools hiervoor;
  • Vervullen van de rol van financiële adviseur ten dienste van de BHR in verband met investeringsprojecten (Project Finance);
  • Vervullen van een transversale rol in alle componenten van het Agentschap van de Schuld ten dienste van de Regering via advies over portefeuillebeheer en financiële markten, de opstelling van financiële analyses en studies;
  • Integreren van de gewestelijke instellingen in het Financiële Coördinatiecentrum;
  • Invoeren van een beheer van de geconsolideerde financiële risico's van het Gewest;
  • Portefeuillebeheer voor rekening van derden.

 

U vindt ons jaarverslag 2021 in het Nederlands, Frans of Engels.

 

Organigram: