nl

Begroting 2018

Algemene toelichting bij de begroting

De algemene toelichting bij de begroting, die de link legt tussen de twee volgende documenten. Ze bevat de saldi die resulteren uit de begrotingsverrichtingen en detailleert de beleidslijn van de Regering voor een bepaald jaar.

Maken ook deel uit van de algemene toelichting: de beleidsbrieven (deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4).

Middelenbegroting

  • Initiëel

De ordonnantie houdende de Middelenbegroting voor de ontvangsten voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

  • Aanpassing

De ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

 

Algemene uitgavenbegroting

  • Initiëel

De ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting voor de uitgaven , "de mantel" en tabellen inbegrepen, voorzien voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de autonome bestuursinstellingen van 1e en 2e categorie (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5).

  • Aanpassing

De ordonnantie houdende de aanpassing van de de algemene Uitgavenbegroting voor de uitgaven , "de mantel" en tabellen inbegrepen, voorzien voor alle besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en de autonome bestuursinstellingen van 1e en 2e categorie (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6, deel 7, deel 8

 

Maken ook deel uit van de begroting:

Jaarverslag over de beheerscontrole van de Gewestelijke overheidsdienst Brussel

Jaarverslag over de beheerscontrole van de autonome bestuursinstellingen van 1e categorie .

Jaarverslag over de beheerscontrole van de autonome bestuursinstellingen van 2e categorie .