nl

Welke zijn de opties voor een handelspartner?

Alles hangt daarbij af van de mate van ontwikkeling van het bedrijf en de boekhoudkundige instrumenten waarover het beschikt. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan een factuur ook altijd via de post worden verzonden. Toch willen we de leveranciers erop wijzen dat de elektronische factuur op termijn in alle Belgische overheidsadministraties van toepassing zal
zijn. We vragen dus aan iedereen zich vanaf vandaag vertrouwd te maken met de elektronische communicatiemethodes.

 

  • E-facturatie blijft een occasioneel gegeven en
    wordt enkel gebruikt voor het verzenden van facturen naar overheden.

Als je in dat geval geen vlotte toegang hebt tot een Peppol Access Point, bijvoorbeeld omdat je boekhoudkundige software niet voorkomt op de lijst boekhoudpakketten compatibel met Peppol, dan raden we een particuliere ontwikkeling af.

  • De factuur kan rechtstreeks op het federale Mercurius-platform worden ingediend.

 

  • De onderneming wenst e-facturatie te ontwikkelen zowel om facturen te verzenden naar een overheidsdienst als om facturen van andere handelspartners te verzenden of te ontvangen.

In dat geval moet een Peppol Access Point worden gekozen in overeenstemming met je boekhoudkundige instrumenten.

  • Een contract met een Peppol Access Point sluiten: Elke onderneming mag vrij een Access Point kiezen. Die keuze hangt af van

- De boekhoudkundige software die de onderneming gebruikt

- De reeds bestaande interfaces van het Access Point naar de boekhoudkundige software of de ERP

- De keuzecriteria eigen aan elke onderneming (kwaliteit van de dienstverlening...)

 

  • Elektronische facturatie ontwikkelen in overeenstemming met de voorvereisten van het Access Point 

- Verzenden van facturen

- Traceren van facturen

- Ontvangen van facturen