nl

Wat is e-invoicing?

E-invoicing of ook wel e-facturatie is de digitalisering van uitgaande of binnenkomende facturen in een onderneming.

E-facturatie heeft meerdere voordelen!

E-facturatie is niet hetzelfde als het verzenden van facturen in pdf-formaat. Om van e-facturatie te kunnen spreken moet het hele facturatieproces digitaal verlopen, d.w.z. vanaf de uitgifte tot de verzending naar de handelspartner, en uiteindelijk de verwerking van de factuur. Dat gebeurt aan de hand van een gestructureerd formaat, namelijk het XML-formaat: UBL2.1 (zoals vastgelegd in voorbereiding van de Europese norm door de werkgroep CENBII).

De uitwisseling van elektronische facturen tussen handelspartners wordt aangeduid met   B2B (business to business). Als een van de twee partners een overheid is, spreekt men daarentegen van B2G (business to government).

Sinds 1 januari 2018 kunnen alle leveranciers van de overheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun facturen elektronisch indienen via de interface van het federale portaal  Mercurius.