nl

Voordelen van E-facturatie

  • Vermindering van de administratieve lasten; 

  • Vermindering van de kosten die verbonden zijn aan de verwerking van facturen; 

  • Snellere boeking van de ontvangen facturen, met mogelijkheid op een beter beheer van de gelden door de thesaurie; 

  • Afschaffing van de verwijlintresten voor laattijdige betaling van ontvangen en goedgekeurde facturen; 

  • Besparingen op het vlak van fysieke archivering; 

  • Mogelijkheid om feedback te geven aan de verzender van een factuur dankzij een "tracking and tracing"-systeem waarmee de status van een factuur kan worden nagegaan (ontvangen, ter validering voorgelegd, enz.) ; 

  • Garanties met betrekking tot de goede ontvangst van een elektronische factuur door de bestemmeling dankzij de ontvangstbevestiging.

 

Meer weten over e-facturatie in België en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest