nl

Vereffening

De vereffening is de handeling waarbij de ordonnateur zich vergewist van het bestaan van vastgestelde rechten ten gunste van derden. Om duidelijk te zijn, gaat het om het nagaan en erkennen van de verplichting om een betaling met betrekking tot een uitgave uit te voeren, eenmaal de verantwoordingsstukken zijn verzameld volgens de regel van de vastgestelde rechten.

Het gewest gaat na of de overeenkomst werd nageleefd (goederen geleverd, factuur correct, enz.).

Een vooraf vastgelegde uitgave kan dus pas uitbetaald worden nadat ze het voorwerp heeft gevormd van een vereffening. De handeling heeft een weerslag op de vereffeningskredieten.

 


Een vastlegging maken

De Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

Het visum van de Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

Een vastleggings- en vereffeningsdossier samenstellen