nl

Toekenning van de overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot de kassiersfunctie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

10
jan
2018

De overheidsopdracht voor diensten met betrekking tot de kassiersfunctie voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd toegewezen aan Belfius Bank voor een nieuwe periode die loopt tot eind maart 2023.

De wet verplicht Gewesten en Gemeenschappen een “kassier” aan te duiden, d.w.z. een bankinstelling waar ze hun thesaurie centraliseren en die belast is met de uitvoering van hun verrichtingen, inclusief een adequate reporting. De kassier beheert de zichtrekeningen, registreert al de ontvangsten en voert al de betalingen uit. Daarnaast doet hij beleggingen op korte termijn en past eventuele thesaurietekorten bij.

Na een marktbevraging heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest besloten die functie voor de periode van 1 april 2018 tot 31 maart 2023 toe te wijzen aan Belfius Bank.