nl

Eén contactpunt (SPOC) met de gewestelijke Kassier

De Kassier van het Gewest wordt na een openbare aanbesteding telkens voor een bepaalde periode aangeduid. Op dit moment is Belfius de Kassier van het Gewest.

De Directie Thesaurie heeft dagelijks contact met de kassier over o.a. de betalingen, problemen, de financiering, enz., en om de 2 weken is er een overlegvergadering. Daarom vervult zij de rol van eén contactpunt (SPOC) met  de gewestelijke Kassier voor alle andere diensten en besturen, zodat alle vragen, problemen en contacten gecentraliseerd kunnen worden.