nl

De rating van Standard & Poor's

 

 

Sinds de invoering van de nieuwe methodologie in 2014 wordt het financieel beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de halfjaarlijkse verslagen van het ratingagentschap Standard & Poor's (S&P) gekwalificeerd als "very strong" (het hoogste niveau voor dit criterium).

Het agentschap heeft sinds 2014 ook de AA-rating gehandhaafd, met "stabiele" vooruitzichten.

Op te merken valt dat het Gewest ononderbroken op een AA-rating kan rekenen sinds zijn eerste beoordeling in 1995. Daarmee behoort het tot de zeldzame Europese regio's die hun rating ongewijzigd konden behouden sinds hun ontstaan. Voor de federale overheid en Vlaanderen werd de rating tijdens de crisis verlaagd tot het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Volgens S&P kreeg het Gewest de beoordeling "very strong financial management" op basis van verschillende uitmuntendheidscriteria: een efficiënt beleid, zeer goede managementkwaliteiten, een betrouwbare budgettering, een voorzichtig en geavanceerd schuldbeheer, een geoptimaliseerd liquiditeitsbeheer en een strikt toezicht op de met het Gewest verbonden entiteiten en hun risico's.

Een ander belangrijk criterium voor het Gewest betreft de toegang tot liquiditeiten en financiering, die sinds 2014 als "exceptional" bestempeld wordt.

In zijn verslag van maart 2018 heeft Standard & Poor’s zijn rating van vorig jaar bevestigd, namelijk AA "met stabiele vooruitzichten". Volgens het agentschap dankt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn rating aan een zeer sterk financieel beheer, een uitzonderlijke liquiditeit, sterke begrotingsprestaties en een sterke economie. Het benadrukte hoe goed het Gewest met de budgettaire impact van de zesde Staatshervorming is omgegaan, en het feit dat het Gewest sinds 2016 een Begrotingsmonitoringcomité heeft opgezet om het beheer van zijn inkomsten en uitgaven te versterken en te zorgen voor een nauwer toezicht op de begrotingsuitvoering op kortere termijn dan een jaar.

De verslagen van juli 2017 en maart 2018 hebben deze rating bevestigd, dankzij een uiterst doeltreffend financieel beheer en een erg gunstige liquiditeitspositie. In zijn laatste verslag benadrukte Standard & Poor's enerzijds de sterke toename van het aandeel van de investeringen binnen de geconsolideerde begroting - wat onder meer verklaard wordt door strategische investeringen - en anderzijds het behoud van een positieve liquiditeitsratio, die voortaan toegepast wordt op de volledige perimeter van de gewestelijke consolidatie.

De verslagen van maart 2019 en september 2019 bevestigen deze rating, dankzij een uiterst doeltreffend financieel beheer en een erg gunstige liquiditeitspositie.

In zijn verslag van september 2019 benadrukte Standard & Poor's enerzijds de sterke toename van het aandeel van de investeringen binnen de geconsolideerde begroting - wat onder meer verklaard wordt door strategische investeringen - en anderzijds het behoud van een positieve liquiditeitsratio, die voortaan toegepast wordt op de volledige gewestelijke consolidatieperimeter.

Bovendien beschouwt het ratingagentschap S&P de stijging van het gewestelijk tekort als gevolg van de strategische investeringen (goed voor 500 miljoen euro per jaar) als houdbaar.

In het recentste verslag van juni 2020 worden negatieve vooruitzichten geformuleerd voor het Gewest. Dit staat gelijk met nadere opvolging. De verklaring hiervoor schuilt in de verwachte weerslag van de COVID-19-crisis op de begroting 2020 en de onder de verwachtingen liggende begrotingsresultaten 2019.

Ook tijdens de financiële crisis van 2008 werden de vooruitzichten voor het BHG gewijzigd van stabiel naar negatief. Dankzij een strak begrotingsbeleid en een hoogstaand financieel beheer kon het Gewest in april 2014 weer aanknopen met stabiele vooruitzichten.

Op te merken valt dat het financiële beheer en de toegang tot financiering de sterkste punten van het Gewest blijven en zo bijdragen tot het behoud van de historische AA-rating.

S&P beschrijft het als “a very good access to capital markets as well as an extremely proactive and efficient debt and liquidity management".

Het agentschap wijst op de uitstekende anticiperende dekking van de behoeften 2020 (met inbegrip van de consolidaties naar aanleiding van de COVID-19-crisis ─ waarin begin juni al voorzien was ─ en het zeer doordachte gebruik van de kredietlijn.