nl

De rating van Standard & Poor's

Sinds de invoering van een nieuwe methodologie in 2014 wordt het financieel beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de halfjaarlijkse verslagen van het ratingagentschap Standard & Poor's (S&P) gekwalificeerd als "very strong" (het hoogste niveau voor dit criterium).

Het agentschap heeft sinds 2014 ook de AA-rating gehandhaafd, met "stabiele" vooruitzichten.

Op te merken valt dat het Gewest op een AA-rating kan rekenen sinds zijn eerste beoordeling in 1995. Daarmee behoort het tot de zeldzame Europese regio's die hun rating ongewijzigd konden behouden sinds hun ontstaan. Voor de federale overheid en Vlaanderen werd de rating tijdens de crisis verlaagd tot het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Volgens S&P kreeg het Gewest de beoordeling "very strong financial management" op basis van verschillende uitmuntendheidscriteria: een efficiënt beleid, zeer goede managementkwaliteiten, een betrouwbare budgettering, een voorzichtig en geavanceerd schuldbeheer, een geoptimaliseerd liquiditeitsbeheer en een doorgedreven controle van de met het Gewest verbonden entiteiten en hun risico's.

Een ander belangrijk criterium voor het Gewest betreft de toegang tot liquiditeiten en financiering, die sinds 2014 als "exceptional" bestempeld wordt.

In zijn  verslag van januari 2016 heeft Standard & Poor’s zijn rating van vorig jaar bevestigd, namelijk AA "met stabiele vooruitzichten". Volgens het agentschap dankt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn rating aan een zeer sterk financieel beheer, een uitzonderlijke liquiditeit, sterke begrotingsprestaties en een sterke economie. In het verslag was een punt opgenomen over het nieuwe systeem voor het beheer van de waarborgen, dat bijdraagt tot de hoge score inzake financieel beheer.

In de rapporten van juli 2016 en februari 2017 blijft die rating behouden, en wordt het vermogen van het gewest benadrukt om de begrotingsweerslag van de zesde staatshervorming op te vangen, net zoals het feit dat het vanaf 2016 een budgettair monitoringcomité heeft opgericht ter versterking van het inkomsten- en uitgavenbeheer, en om ook buiten de budgetbewaking op jaarbasis een strikt controleniveau te garanderen.

In juli verneemt u de nieuwe rating van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in onze rubriek "Nieuws".