nl

De rating van Standard & Poor's

 

 

Sinds de invoering van de nieuwe methodologie in 2014 wordt het financieel beheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de halfjaarlijkse verslagen van het ratingagentschap Standard & Poor's (S&P) gekwalificeerd als "very strong" (het hoogste niveau voor dit criterium).

Het agentschap heeft sinds 2014 ook de AA-rating gehandhaafd, met "stabiele" vooruitzichten.

Op te merken valt dat het Gewest ononderbroken op een AA-rating kan rekenen sinds zijn eerste beoordeling in 1995. Daarmee behoort het tot de zeldzame Europese regio's die hun rating ongewijzigd konden behouden sinds hun ontstaan. Voor de federale overheid en Vlaanderen werd de rating tijdens de crisis verlaagd tot het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Volgens S&P kreeg het Gewest de beoordeling "very strong financial management" op basis van verschillende uitmuntendheidscriteria: een efficiënt beleid, zeer goede managementkwaliteiten, een betrouwbare budgettering, een voorzichtig en geavanceerd schuldbeheer, een geoptimaliseerd liquiditeitsbeheer en een strikt toezicht op de met het Gewest verbonden entiteiten en hun risico's.

Een ander belangrijk criterium voor het Gewest betreft de toegang tot liquiditeiten en financiering, die sinds 2014 als "exceptional" bestempeld wordt.

In zijn verslag van maart 2018 heeft Standard & Poor’s zijn rating van vorig jaar bevestigd, namelijk AA "met stabiele vooruitzichten". Volgens het agentschap dankt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn rating aan een zeer sterk financieel beheer, een uitzonderlijke liquiditeit, sterke begrotingsprestaties en een sterke economie. Het benadrukte hoe goed het Gewest met de budgettaire impact van de zesde Staatshervorming is omgegaan, en het feit dat het Gewest sinds 2016 een Begrotingsmonitoringcomité heeft opgezet om het beheer van zijn inkomsten en uitgaven te versterken en te zorgen voor een nauwer toezicht op de begrotingsuitvoering op kortere termijn dan een jaar.

De verslagen van juli 2017 en maart 2018 hebben deze rating bevestigd, dankzij een uiterst doeltreffend financieel beheer en een erg gunstige liquiditeitspositie. In zijn laatste verslag benadrukte Standard & Poor's enerzijds de sterke toename van het aandeel van de investeringen binnen de geconsolideerde begroting - wat onder meer verklaard wordt door strategische investeringen - en anderzijds het behoud van een positieve liquiditeitsratio, die voortaan toegepast wordt op de volledige perimeter van de gewestelijke consolidatie.

De verslagen van maart 2019 en september 2019 bevestigen deze rating, dankzij een uiterst doeltreffend financieel beheer en een erg gunstige liquiditeitspositie.

In zijn laatste verslag benadrukte Standard & Poor's enerzijds de sterke toename van het aandeel van de investeringen binnen de geconsolideerde begroting - wat onder meer verklaard wordt door strategische investeringen - en anderzijds het behoud van een positieve liquiditeitsratio, die voortaan toegepast wordt op de volledige perimeter van de gewestelijke consolidatie.

Bovendien wordt de stijging van het regionale tekort die wordt verklaard door strategische investeringen (beperkt tot 500 miljoen per jaar) door het ratingbureau S&P als duurzaam beschouwd.

De vorige verslagen van Standard & Poor's: