nl

Onze werkwijzen veranderen, maar onze prioriteiten niet!

BFB zorgt voor de continuïteit van alle diensten en betalingen, met inachtneming van de geldende regelgeving.

Dankzij de maatregelen die de voorbije jaren werden ingevoerd door de diensten van de Regering om betalingsachterstanden tegen te gaan, konden wij de behandelings- en betalingstermijnen voor de facturen van de diensten van de Regering verkorten. Deze eerder uitgewerkte maatregelen, stellen ons nu in staat om de dossiers normaal te verwerken, ondanks de crisisomstandigheden.

Als gevolg van de acties die werden ingevoerd tegen de verspreiding van het virus, hebben wij onze werkwijzen aangepast: onze medewerkers werken nu van thuis uit om de continuïteit van onze diensten te waarborgen en om een geleidelijke terugkeer naar het kantoor voor te bereiden. Onze partners en de continuïteit van de dienstverlening blijven onze prioriteit!

De diensten van Brussel Financiën en Begroting zijn op alle werkdagen bereikbaar via e-mail: financien-begroting@gob.brussels of telefonisch op het nummer +32(0)2 204 25 71.

  • De directie Boekhouding blijft alle boekhoudkundige documenten ontvangen en verwerken;
  • De directie Thesaurie blijft de betalingen uitvoeren en de financiële vooruitzichten beheren;
  • De directie Geschillen blijft de dossiers en betalingen opvolgen;
  • De CVV blijft de vastleggingen en vereffeningen zo spoedig mogelijk valideren, voor zover uw dossier volledig is;
  • De dienst Begroting, Begrotingscontrole en Beheerscontrole blijft de begroting van de gewestelijke entiteit beheren en controleren ten dienste van de regering en de minister van Begroting;
  • Het Agentschap van de Schuld blijft werken om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van liquide middelen te voorzien;
  • De directie Financiële Controle blijft haar opdrachten vervullen als toezichtsorgaan voor de rekenplichtigen van de GOB en de ABI's, als certificeringsautoriteit voor het EFRO en blijft ook toezien op het goede financiële beheer.
  • De Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder werkt verder aan de consolidatie van de rekeningen 2019 en blijft ook uw boekhoudkundige vragen beantwoorden. Ze maakt ook nog altijd de nodige rekeningen voor u aan, via de website sapregional.brussels;
  • De CSU blijft zorgen voor het begeleiden van de ABI's en hun integratie in het gewestelijke SAP-platform. Het levert nog altijd alle ondersteunende diensten aan de gebruikers van deze tool;