nl

Meer en meer gewestelijke instellingen bundelen hun krachten voor een beter financieel bestuur

Met de principiële goedkeuring van de Brussels Hoofdstedelijke Regering groeide in 2018 de lijst met gewestelijke instellingen die een beroep doen op Brussel Financiën en Begroting voor het controleren van hun vastleggingen en vereffeningen. Zo zal Net Brussel verwelkomd worden in de geconsolideerde  entiteit, naast de 9 reeds opgenomen autonome bestuursinstellingen.

Dankzij het gewestelijk SAP-platform dat door Brussel Financiën en Begroting wordt opgevolgd en waarin 12 gewestelijke instellingen hun krachten bundelen, kunnen nieuwe garanties en vooruitzichten voor een vlottere uitvoering van de Brusselse bevoegdheid inzake openbare financiën aangeboden worden en dit aan een lagere kostprijs.