nl

Beheer van de hoofdgegevens

De Cel beheer van de hoofdgegevens zorgt voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van alle gegevens met betrekking tot:

  • de klanten en leveranciers
  • de algemene rekeningen
  • de kostenplaatsen
  • WBS-elementen
  • rekeningen genormaliseerd boekhoudplan
  • de workflowtabellen (chart of authority (VIM), workflow van de goedkeuringen (goedkeurders), workflow van de vereffeningen (ordonnateurs)
  • de businessrollen (machtigingen)
  • de wisselkoersen en de btw

De cel verwerkt de aanvragen voor het aanmaken, wijzigen of verwijderen van gegevens en verzekert de update van de databank.

Ze verricht eveneens een eerstelijnscontrole over de bankgegevens van de begunstigden wanneer ze beschikt over de gegevens noodzakelijk voor de voorafgaande controles, contactgegevens van deze begunstigden.