nl

Liggende gelden

Het beheer van de dossiers “Liggende Gelden” en de Rekenplichtige van de Liggende Gelden maken deel uit van de Directie Thesaurie.

De dossiers “Liggende Gelden” omvatten de betalingsopdrachten waarvan het bedrag na uitvoering van de betaling teruggestort werd op de algemene uitgavenrekening van de GOB, onder andere omdat het rekeningnummer van de begunstigde foutief was, bij adreswijziging of bij overlijden van de begunstigde.

Daarnaast moet ook de juiste bestemming gezocht worden van creditbedragen, eveneens gestort op deze rekening,  waarvan de oorsprong onbekend is.

Al deze bedragen worden door de Centraliserende Rekenplichtige van de Uitgaven op de rekening van de Liggende Gelden gestort voor verdere opvolging.

Van zodra de nodige informatie over de begunstigde(n) vergaard wordt, wordt de rechthebbende betaald en wordt de rekening van de Liggende Gelden uiteindelijk gedebiteerd.

De Rekenplichtige van de Liggende Gelden is verantwoordelijk voor de controle en het beheer van deze dossiers en het ondertekenen van de betalingsbestanden met betrekking tot de heruitbetaling van deze bedragen.