nl

De aankondiging "dossier BFB-kassier 2018-2023-F02" online.

De aankondiging nr. 2017-513870 (BDA) betreffende het dossier ref. BFB-kassier-caissier2018-2023-F02, is online in het bulletin der aanbestedingen. De aankondiging werd ook in de Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd.
Hier vindt u het bestek.