nl

Krediettypes

1° Ontvangstenkredieten (middelenbegroting)

= vastgestelde rechten (code DR of DRF) 

2° Uitgavenkredieten (uitgavenbegroting)

Er zijn 2 soorten uitgavenkredieten

  • Vastleggingskredieten (code C of F)
  • Vereffeningskredieten (code B of E)

Vastleggingskredieten zijn bedragen die tijdens het begrotingsjaar kunnen worden vastgelegd voor:

- verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens het begrotingsjaar

- recurrente verbintenissen gespreid over meerdere jaren (maar enkel voor het bedrag dat tijdens het begrotingsjaar opeisbaar is): vb. huren

Vereffeningskredieten zijn bedragen die tijdens het begrotingsjaar kunnen worden vereffend uit hoofde van vastgestelde rechten voortvloeiend uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen.