nl

Korte termijn financiering (tot 33 dagen)

De Directie Thesaurie is ook verantwoordelijk voor de korte termijn financiering (tot 33 dagen) van de Diensten van de Regering. Deze financiering wordt gerealiseerd met behulp van verschillende kredietvormen, zoals voorschotten op vaste termijn, thesauriebewijzen, de lopende rekening bij de kassier van de Diensten van de Regering en de beleggingen van de thesaurieoverschotten.

Met het oog op een optimaal beheer van de financieringsbehoefte bepaalt de Directie Thesaurie dagelijks de financiële positie van het Gewest d.m.v. de verschillende financiële planningen.  Deze financiële vooruitzichten worden ook ter beschikking gesteld van het Agentschap van de Schuld, die de financiering op lange termijn beheert.