nl

Inloggen op Mercurius

Mercurius

Het Mercurius-portaal vormt de interface tussen handelspartners en overheden. De overheden ontvangen de facturen via het federale platform Mercurius.  Leveranciers die een factuur willen verzenden naar een onderneming  op het platform hebben rechtstreeks toegang tot dit portaal. Het is ook mogelijk om toegang te krijgen tot het Mercurius-portaal via een Access Point (AP) dat de communicatie tussen de boekhoudkundige software van een onderneming en het federale Mercurius-portaal regelt.

Deze Access Points beheren de uitwisseling van facturen tussen een onderneming en het Mercurius-portaal maar ook tussen privébedrijven. De Access Points maken dus een gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens tussen de verschillende partners en boekhoudkundige software mogelijk. De Europese oplossing voor deze Access Points is Peppol.

 

Peppol

Peppol is een internationaal netwerk met een afsprakenkader, een standaardformaat en toepassingen voor het faciliteren van e-facturatie.

Elke elektronische factuur wordt verwerkt door het Access Point waarbij de onderneming die de factuur uitgeeft, is aangesloten. Vervolgens wordt de factuur hetzij rechtstreeks verzonden naar de onderneming voor wie de factuur is bedoeld als de twee ondernemingen bij hetzelfde Access Point zijn aangesloten, hetzij zal de factuur via een centrale toepassing worden doorgezonden naar het Access Point van de onderneming of overheid die de factuur moet ontvangen.

De uitwisseling tussen de Access Points is gratis. De inschrijving op een Access Point bestaat uit een contract tussen de onderneming die wil toetreden tot het Peppol-netwerk en de onderneming die het Access Point beheert.

Mercurius, Peppol Compliant is het Access Point  naar de Belgische overheden.

Om een elektronische factuur te verzenden via het Peppol-systeem moet de onderneming aangesloten zijn bij een Access Point van het Peppol-netwerk.

Als men deel uitmaakt van het Peppol-netwerk kan men facturen verzenden naar eender welke onderneming van dit netwerk of naar Mercurius (naar een overheid).