nl

Het visum van de Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

Het visum van de Controleur van de vastleggingen en vereffeningen is vereist in verschillende domeinen:

  • goedkeuring van de contracten en aanbestedingen en van de subsidiebesluiten: deze mogen pas aan derden ter kennis worden gegeven na het visum van de Controleur van de vastleggingen. De boekhoudkundige vastlegging gaat de juridische verbintenis vooraf.
  • de uitgavekredieten die ook de ordonnanceringsverrichtingen dekken: de controleur geeft zijn visum over de betalings- of regularisatieordonnanties.

 


 

Een vastlegging maken

Een vereffening maken

De Controleur van de vastleggingen en de vereffeningen

Een vastleggings- en vereffeningsdossier samenstellen