nl

Het toezichtsorgaan

Dit is voor de diensten van de Regering: de Directie Financiële Controle en goed financieel Beheer van Brussel Financiën en Begroting van de GOB; voor de autonome bestuursinstellingen, de bevoegde organen die door deze instellingen opgericht zijn, of bij gebreke hieraan, de directie Financiële Controle en goed financieel Beheer van Brussel Financiën en Begroting van de GOB.         

Deze controle heeft betrekking op het beheer van de titelvoerende rekenplichtige, op de overeenstemming van de beheersrekening met de boekhoudkundige gegevens, met inbegrip van de vastgestelde rechten, en ook op de kastoestand van de genoemde rekenplichtige. Het toezicht is permanent.           

In het kader van deze controle kan de directie Financiële Controle en goed financieel Beheer van Brussel Financiën en Begroting van de GOB op verzoek modellen verstrekken aan de rekenplichtigen van de geconsolideerde instellingen.