nl

Het lezen van een begrotingstabel

De begrotingstabel

Begrotingstabellen bevatten de kwantitatieve informatie m.b.t. de begroting, dus de cijfers.

Begrotingstabellen geven informatie tot op het kleinste detailniveau van de begroting, namelijk het niveau van de basisallocatie. Dit aan de hand van de benaming van de onderdelen van de begroting en de verantwoordingen. 

Daarnaast zijn er overzichtstabellen met enkel totalen per programma, per opdracht en economische code.

Begrotingstabellen worden opgemaakt per begrotingsronde:

  • Initiële begroting
  • Aangepaste begroting(en)

Er zijn 2 soorten begrotingstabellen:

Begrotingstabellen worden volgens dezelfde structuur opgesteld voor de GOB en voor elke ABI afzonderlijk.

De tabellen zijn tweetalig: Nederlands/Frans. De taalvolgorde wordt ieder parlementair jaar gewijzigd.

Het lezen van een begrotingstabel

De 1e lijn bovenaan elke tabel vermeldt:

  • of het om ontvangsten of uitgaven gaat
  • over welke instelling het gaat.

Deze lijn wordt bovenaan elke pagina hernomen.

Een begrotingstabel heeft een horizontale en een verticale structuur, zichtbaar als rijen en kolommen.

Een begrotingstabel is tweetalig (Frans/Nederlands) opgesteld.