nl

Het controlesysteem van de gewestelijke entiteit

Het controlesysteem van de gewestelijke entiteit bestaat uit verschillende onderdelen en werd vastgelegd in de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC).

Het gewestelijk SAP platform is een tool beschikbaar voor ABI'S om de gewestelijke financiën te controleren.

Meer specifiek omvat het controlesysteem :

  • interne controle;
  • de beheerscontrole;
  • de administratieve en begrotingscontrole;
  • een interne audit.

De interne controle is een proces dat bedoeld is om een behoorlijke garantie te geven inzake de realisatie van de volgende doelstellingen:

  1. de conformiteit met de wetgeving en met de geldende verordeningen;
  2. de realisatie en de optimalisering van de verrichtingen;
  3. de betrouwbaarheid van de financiële informatie: of de verrichtingen wettelijk zijn, regelmatig en gerechtvaardigd en of het vermogen correct wordt beschermd.

 

 Schema van het controlesysteem van de gewestelijke identiteit