nl

Autonome bestuursinstellingen opgenomen in de geconsolideerde rekening