nl

De gewestelijke schuld financieren

Het beheer van de gewestelijke schuld is een opdracht van het Agentschap van de Schuld.