nl

Financiële planningen

Met het oog op een optimaal beheer van de betalingen en van de financieringsbehoefte stelt de Directie Thesaurie verschillende planningen op met een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Hiervoor kan ze sinds 1 januari 2007 een beroep doen op een netwerk van thesauriecorrespondenten in de verschillende besturen en in de verschillende GOB’s, die wekelijks een planning bezorgen met hun vooruitzichten over vier weken. De directie ontvangt ook wekelijks een planning van het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB), die vooruitzichten bevat van de ABI’s die deel uitmaken van het FCCB, en een aparte planning met de vooruitzichten van de trekkingen van de gemeenten op hun transitorekeningen bij de GOB. Al deze planningen worden verwerkt, geanalyseerd en geïntegreerd in de thesaurieplanning.

Daarnaast maakt de Directie Thesaurie ook jaarlijkse vooruitzichten op. Deze bevatten realisaties van het lopende jaar, vooruitzichten op vier weken en vooruitzichten voor de komende 12 maanden. Naast de jaarlijkse vooruitzichten zorgt de directie ook voor de ontwikkeling van meerjarenvooruitzichten.