nl

Een specifieke calculator ten dienste van de gewestelijke financiën

Om de budgettaire weerslag van de zesde staatshervorming te kunnen berekenen heeft het Agent­schap van de Schuld een tool ontwikkeld waarmee macrobudgettaire simulaties op vijf jaar verricht kunnen worden. Met deze BFW-calculator (Bijzondere Financieringswet), bestemd voor het kabinet van de minister van Financiën en Begroting, de dienst Begroting en de Middle Office van het Agentschap van de Schuld, is het mogelijk de BFW-ontvangsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) te berekenen.

In september 2014 was het dankzij deze dynamische simulator mogelijk om alle van de federale overheid afkomstige cijfers te "controleren", de gevolgen van gegevens uit verschillende bronnen voor de dotaties na te gaan en op verzoek bijwerkingen te verrichten, in slechts enkele minuten.