nl

Een noodzakelijke partner voor een goed financieel bestuur

Naast Innoviris, Brugel, het Gewestelijk Parkeeragentschap, de Haven van Brussel en Atrium, deden in 2017 nog vijf andere gewestelijke instellingen een beroep op Brussel Financiën en Begroting voor het controleren van hun vastleggingen en vereffeningen, namelijk perspective.brussels, visit.brussels, Brussel Preventie en Veiligheid, Beezy en DBDMH (Dienst Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp).

Deze instellingen maken allemaal deel uit van het gewestelijke SAP-platform. Dit instrument voor algemene, analytische en begrotingsboekhouding (dat door Brussel Financiën en Begroting wordt opgevolgd in samenwerking met Brussel Gewestelijke Coördinatie m.b.t. de IT-aspecten), biedt nieuwe garanties en vooruitzichten voor een vlottere uitvoering van de Brusselse bevoegdheid inzake openbare financiën. En dat bovendien tegen een lagere kostprijs dankzij de bundeling van de krachten van de gewestelijke instellingen.