nl

Een efficiënte interne organisatie draagt bij aan het goed beheer van de Brusselse financiën

De cel, bevoegd voor de begrotingscontrole, optimaliseert het begrotingsbeheer en speelt een cruciale rol inzake het beheer van de openbare financiën.

Zo wordt sinds 2018 het advies van de cel gevraagd door de verschillende kabinetten voor de dossiers die een invloed uitoefenen op de ontvangsten en/of de uitgaven en in het geval dat de kredieten ontoereikend zijn. De analyse concentreert zich op de beschikbaarheid van kredieten, de correcte aanrekening van uitgaven en inkomsten en de naleving van de juridische regels inzake begroting.

Vorig jaar werden bijna 1.500 adviezen verstrekt aan het kabinet Begroting.

Momenteel vereist het verkiezingsjaar dat de cel Begrotingscontrole in de komende maanden in haar adviezen aan de Minister van Begroting ook de impact van bewarende maatregelen in de komende maanden opneemt. Het zal hierbij rekening moeten houden met een tijdelijke beperking op het gebruik van de kredieten tijdens de verkiezingsperiode om de nog beschikbare kredieten te bepalen.

Lees meer over de cel Begrotingscontrole