nl

Een efficiënte interne organisatie draagt bij aan het goed beheer van de Brusselse financiën

 

De cel, bevoegd voor de begrotingscontrole, optimaliseert het begrotingsbeheer en speelt een cruciale rol inzake het beheer van de openbare financiën.

Zo wordt sinds 2018 het advies van de cel gevraagd door de verschillende kabinetten over dossiers die een invloed uitoefenen op de ontvangsten en/of de uitgaven en wanneer de tegoeden ontoereikend zijn. De analyse concentreert zich op de beschikbaarheid van middelen, de juiste verdeling van uitgaven en inkomsten en de naleving van de wetgeving voor begrotingsaangelegenheden.

Vorig jaar werden bijna 1.500 adviezen uitgebracht aan het kabinet over de begroting!

Momenteel vereist het verkiezingsjaar dat de cel begrotingscontrole in haar adviezen aan de Minister van Begroting ook de impact van beschermende maatregelen in de komende maanden opneemt. Het zal hierbij rekening moeten houden met de tijdelijke beperking op het gebruik van middelen tijdens de verkiezingsperiode om de nog beschikbare kredieten te bepalen. 

Lees meer over de cel Begrotingscontrole