nl

Een begrijpelijke, transparante en toegankelijke begroting

Voor de meeste mensen is een begroting een abstract begrip. Het is voor velen een kluwen aan inkomsten, uitgaven, tabellen en ondoordringbare cijfergegevens. Maar tegelijk is de begroting wel bijzonder belangrijk voor de samenleving. Het weerspiegelt namelijk de prioriteiten van de regering en deze kunnen een impact hebben op allerlei domeinen, gaande van mobiliteit tot cultuur. 

Daarom wilt Brussel Financiën en Begroting met het project “de begroting voor iedereen”, dat in de loop van 2020 gelanceerd zal worden, open en duidelijk zijn over de financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de burger toe en de begroting toegankelijker maken voor het brede publiek.

Dit alles begint met een burgervriendelijke presentatie van de begroting, overzichtelijk en zonder jargon. Door de gewestelijke begroting digitaal te ontsluiten, wordt het duidelijk wat de inkomsten zijn en waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat geld aan uitgeeft. Hierdoor zullen burgers meer inzicht krijgen in wat de politiek doet en maakt het beleidsbeslissingen meer openbaar.