nl

E-facturatie: voordelen alom!

29
mei
2015

Op 21 maart 2013 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de nota over het Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging en de dematerialisatie van de aan de Belgische overheden gerichte facturen goedgekeurd, met als doel het gebruik van elektronische facturatie binnen de administratie te bevorderen.

Het btw-wetboek werd in die zin gewijzigd en voortaan zijn een papieren en een elektronische factuur gelijkgesteld. Zo is er geen elektronische handtekening vereist op een elektronische factuur.
 

Context

De Europese Commissie wil dat tegen 2020 het gebruik van het elektronisch factureren wijder verspreid raakt in Europa, een doelstelling waar ook de Belgische overheid achter staat.

Een massale overstap van papieren naar elektronische facturatie binnen de EU zou immers aanzienlijke besparingen opleveren die geraamd worden op ongeveer 240 miljard euro in zes jaar tijd.

In België zou om en bij de 3,5 miljard euro per jaar bespaard kunnen worden als alle facturen via elektronische weg verstuurd en verwerkt zouden worden.

Het federaal actieplan administratieve vereenvoudiging 2012-2015 heeft als tussentijdse doelstelling vooropgesteld dat tegen het einde van de legislatuur 25% van alle facturatiestromen langs elektronische weg beheerd moeten worden.

Het Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging voor de periode 2015-2020 dat momenteel wordt opgesteld, wil tegen 2020 elektronische facturatie verplicht maken binnen de GOB.

Voordelen van E-facturatie

  • Vermindering van de administratieve lasten;
  • Vermindering van de kosten die verbonden zijn aan de verwerking van facturen;
  • Snellere boeking van de ontvangen facturen, met mogelijkheid op een beter beheer van de gelden door de thesaurie;
  • Afschaffing van de verwijlintresten voor laattijdige betaling van ontvangen en goedgekeurde facturen;
  • Besparingen op het vlak van fysieke archivering;
  • Mogelijkheid om feedback te geven aan de verzender van een factuur dankzij een "tracking and tracing"-systeem waarmee de status van een factuur kan worden nagegaan (ontvangen, ter validering voorgelegd, enz.) ;
  • Garanties met betrekking tot de goede ontvangst van een elektronische factuur door de bestemmeling dankzij de ontvangstbevestiging.

Implementering bij de GOB:

De GOB werkt actief aan de implementering van de elektronische facturatie. De eerste stap zal de aanvaarding van facturen in PDF-formaat zijn, begin 2016. Tegelijk werken we eraan om in de toekomst elektronische facturen rechtstreeks in SAP te kunnen ontvangen en verwerken.

Daarom willen we u vragen om voortaan altijd de voorkeur te geven aan een elektronische in plaats van een papieren factuur, want we hebben er alles bij te winnen! 

Contactinformatie

Contactpersonen