nl

De uitvoeringsfase van de begroting

De tweede fase van de begrotingscyclus betreft de uitvoering van de begroting door de regering.

De uitvoering omvat enerzijds het innen van belastingen en andere soorten ontvangsten die zijn ingeschreven in de middelenbegroting en anderzijds het verrichten van de uitgaven waarvoor het parlement machtiging heeft verleend door de algemene uitgavenbegroting goed te keuren.

Tijdens het begrotingsjaar wordt rekening gehouden met eventuele wijzigingen. Daarom wordt de begroting - in principe tijdens het voorjaar - volledig geanalyseerd en eventueel aangepast (begrotingscontrole). Na die controle wordt de aangepaste begroting aangenomen door het parlement.  Indien nodig vinden er tijdens het jaar andere specifieke begrotingsaanpassingen plaats, die eveneens ter goedkeuring voorgelegd moeten worden aan het parlement. Dit is vaak het geval op het einde van het jaar.