nl

Vastleggingen, vereffeningen en controle

In de praktijk bestaat een uitgave die het gewest verricht uit vier fasen: de vastlegging, de vereffening, de ordonnancering en de betaling.