nl

De ordonnateur

De ordonnateur, of hij nu primair, secundair, gedelegeerd of gesubdelegeerd is, neemt het initiatief voor een verrichting met het oog op de uitvoering van de begroting.

De OOBBC bevat de bepalingen die de verantwoordelijkheden van de ordonnateur vastleggen, zowel voor de vastleggingen als voor de vereffeningen.

Het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren bevat eveneens de bepalingen betreffende de verschillende types ordonnateurs.