nl

Elke ontvangst is het voorwerp van een vaststelling van een recht, een ordonnancering en een invordering.

De contante rechten worden gelijktijdig ingeschreven.

De vaststelling van een recht is de handeling waarbij de bevoegde ordonnateur het vastgesteld recht tot stand brengt. Ieder vastgesteld recht is het voorwerp van een invorderingsbevel opgemaakt door de bevoegde ordonnateur.

De ordonnancering van de ontvangsten is de handeling waarbij de bevoegde ordonnateur de Rekenplichtige van de Ontvangsten opdraagt, door de uitgifte van een invorderingsbevel, via de Gewestelijke Boekhouder, een schuldvordering die hij heeft vastgesteld, in te vorderen. De Rekenplichtige van de Ontvangsten moet er zo snel mogelijk op toezien dat de ontvangsten geïnd worden en moet zorgen voor het behoud van de rechten ervan.