nl

De herfinanciering van het Brussels Gewest

De herfinanciering van het Brussels Gewest volgt een tweedelig verloop.

  • In 2012 werd de eerste fase van de herfinanciering van het Brussels Gewest goedgekeurd door het federaal parlement en opgenomen in de financieringsmechanismen van de huidige BFW. Dit eerste deel omvat de dotaties voor veiligheid en preventie en voor mobiliteit, de verhoging van de dotatie van de VGC en de CoCof, de verhoging van de compensatie voor de 'dode hand' en de taalpremies.
  • Het tweede deel van de herfinanciering van de Brusselse instellingen, dat vervat is in de bijzondere wet van 6 januari 2014, omvat een intergewestelijke financiering voor pendelaars en een door de federale staat betaalde herfinanciering om het Brussels Gewest te vergoeden voor de het verlies aan inkomsten als gevolg van de vrijstelling van inkomstenbelastingen voor de internationale ambtenaren.